slogan


Magunkról

Hírek

Fontos események

 

Menjetek föl a hegyre, hordjatok fát, és építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjem benne, és dicsőítsenek engem! - mondja az ÚR.″ Haggeus 1,8

 

 
                  

A békásmegyeri Református templom építkezése, a telek kitűzéssel 1999. október 25-én kezdődött meg.

 

 
            

Az Alapkő letételére : 1999. december 5-én került sor.

Az Ige szolgálatot : Dr.Hegedűs Lóránt püspök úr végezte.

 

Isten kegyelméből a békásmegyeri Református templom építésének befejezése : 2000. december 5-én történt meg.

 

URam, Istenem! Sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható.″ Zsoltár 40,6

 

A templom birtokba vételére, ünnepi átadására : 2000. december 23-án került sor.

Az Ige szolgálatát : Dr.Hegedűs Lóránt püspök úr végezte.

 

A templom felszentelésének ünnepe : 2001. június 16-án volt.

Az Ige szolgálatát : Dr.Hegedűs Lóránt püspök úr végezte.

 

A templomi orgonát 2002. junius 16-án szólalt meg első alkalommal.

 

harang_beemeles

A templom harangját 2003. április 23-án (Virágvasárnap) szenteltük fel.

 

A templomi padok 2004.december 31-ével készültek el.

 

A Parókia, lelkészlakás építése – a már korábban elkészített tervek alapján – 2005. őszén kezdődött el, az Alapítvány 6.000.000.-Ft-ot biztosított (2005.októberében) az első számlákra.

Az építés befejezése 2006. végén megtörtént.

 

A templomon található csillag adományozója : Veres Sándor főgondnok, a kuratórium képviselője és édesanyja, Veres Sándorné nagytiszteletű asszony.

 

A templomon látható kakas jelképünket egy építési alvállalkozó ajándékozta.

 

az_isten_szeretet_felirat

A templom Szószék feletti igei kiírást 1Jn 4,7-ből : „Az Isten szeretet" és az alatta található Jézus Krisztus monogramot IHS „Jézus Krisztus az emberek Megváltója" – dr. Buday Péter lelkipásztor ajándéka.

 

A templom és annak belső berendezése : Szószék, Úrasztala, Mózes szék, az Énekkiíró tábla, a padok, a kerítés és a Parókia Gyertyános Zoltán építész tervei alapján készültek. Az asztalos munkákat Simon István asztalos (Városligeti fasor Gyülekezetének tagja) végezte el.

 

A templom 306 kg-os harangját id. Gombos Lajos őrbottyáni aranykoszorús harangöntő mester készítette el.

 

Ezen összeállítás alkalmával is emlékezünk arra, hogy Mennyei Atyánk hogyan ajándékozott nekünk egy nagyszerű templomot, hogyan gondoskodott arról, hogy minden anyagi eszköz kirendelődjön. Ne csak a templom épüljön meg, hanem a hitéletet szolgáló berendezések, eszközök készüljenek el a maguk szépségében.

 

A templomban elhelyezett EMLÉKTÁBLÁN ez olvasható :

Hálaadással emlékezünk meg a németországi hoogstedei testvérgyülekezetünkről, a Magyar Köztársaság Kormányáról, a Magyarországi Református Egyházról, az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzatáról, a Csillaghegyi-Békásmegyeri Református Egyházközségek áldozathozatalra kész tagjairól, akik részt vállaltak templomunk létrehozásában, berendezésében, felszerelésében és fenntartásában."